Programmaverantwoording

Overzicht overhead

Exploitatie Rekening 2019 Begroting 2020 na 2e berap Rekening 2020 Begroting 2020 -/- Rekening 2020
Lasten 10.477.190 10.292.894 9.950.428 342.466
Baten 1.233.699 1.138.633 1.333.092 -194.459

Bedrag heffing vennootschapsbelasting

Voor het indienen van de aangifte vennootschapsbelasting 2020 heeft de Gemeente Boxmeer uitstel tot 01-06-21. Derhalve is deze aangifte nog niet opgesteld. En zijn er dus ook geen bedragen geboekt in de jaarrekening 2020.

Exploitatie Rekening 2019 Begroting 2020 na 2e berap Rekening 2020 Begroting 2020 -/- Rekening 2020
Lasten 0 0 0 0