Programmaverantwoording

Overzicht overhead

Exploitatie Begroting 2019 na wijzigingen Rekening 2019 Begroting 2019 -/- Rekening 2019
Lasten 10.214.704 10.477.190 -262.486
Baten 1.028.556 1.233.699 -205.143

Bedrag heffing vennootschapsbelasting

Voor het indienen van de aangifte vennootschapsbelasting 2019 heeft de Gemeente Boxmeer uitstel tot 01-06-20. Derhalve is deze aangifte nog niet opgesteld. En zijn er dus ook nog geen bedragen geboekt in de jaarrekening 2019.

Exploitatie Begroting 2019 na wijzigingen Rekening 2019 Begroting 2019 -/- Rekening 2019
Lasten 0 0 0