Programma 4 - Financiën

Programma 4 - Financiën

Portefeuillehouder: M.W.G. Verstraaten

 

De financiële positie van de gemeente Boxmeer is gezond. De begroting 2021 is meerjarig structureel en reëel sluitend. De stijging van de OZB  blijft in 2021 met een inflatiecorrectie van 1,4% binnen de met de gemeenteraad afgesproken maximumstijging.

Thema Planning en Control

Wat willen we bereiken?

Een degelijk financieel beleid gericht op een reëel sluitende begroting en meerjarenperspectief.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Exploitatie Rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
Programma 4 - Financiën
Thema Planning en Control 5.388.761 2.956.601 1.509.319 2.004.289 2.185.992 2.323.487
Baten
Programma 4 - Financiën
Thema Planning en Control 47.739.866 50.173.678 46.063.004 46.372.836 46.334.241 46.242.565

Thema WOZ/Belastingen

Wat willen we bereiken?

De lokale belastingdruk blijft in lijn met het inflatiepercentage.

Wat gaan we daarvoor doen?

We voeren de Wet WOZ en heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen op een voor de klant zo efficiënt en effectief mogelijke manier uit

Wat gaan we daarvoor doen?

Baten en lasten nieuw beleid

  Krediet 2021 2021 2022 2023 2024
Belastingen   -70.000 -70.000 -70.000 -70.000
Totaal   -70.000 -70.000 -70.000 -70.000

Wat mag het kosten?

Exploitatie Rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
Programma 4 - Financiën
Thema WOZ en Belastingen 452.988 518.608 374.244 374.244 374.244 374.244
Baten
Programma 4 - Financiën
Thema WOZ en Belastingen 6.317.009 6.543.229 6.666.303 6.698.922 6.731.705 6.764.651

Beleidskaders / richtlijnen - Programma 4

Beleidskaders / richtlijnen - Programma 4

Verordeningen / beleid

Wettelijke grondslag

Beleidsindicatoren - Programma 4

Recapitulatie Begroting 2021 - Programma 4

Recapitulatie Begroting 2021 - Programma 4

Exploitatie Rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
Programma 4 - Financiën
Thema Planning en Control 5.388.761 2.956.601 1.509.319 2.004.289 2.185.992 2.323.487
Thema WOZ en Belastingen 452.988 518.608 374.244 374.244 374.244 374.244
Totaal Programma 4 - Financiën 5.841.749 3.475.209 1.883.563 2.378.533 2.560.236 2.697.731
Baten
Programma 4 - Financiën
Thema Planning en Control 47.739.866 50.173.678 46.063.004 46.372.836 46.334.241 46.242.565
Thema WOZ en Belastingen 6.317.009 6.543.229 6.666.303 6.698.922 6.731.705 6.764.651
Totaal Programma 4 - Financiën 54.056.875 56.716.907 52.729.307 53.071.758 53.065.946 53.007.216