Programma 2 - Openbare Werken

Programma 2 - Openbare Werken

Portefeuillehouder: M.W.G. Verstraaten

 

De inrichting van onze leefomgeving is schoon en veilig. De verzorging van het onderhoudsniveau is op het gewenste kwaliteitsniveau. Burgerparticipatie is structureel ingebed in het WIU (Werk In Uitvoering)-proces. Ook in 2021 blijven we werken aan de kwaliteit en verkeersveiligheid van de openbare ruimte. Naast de uitvoering van de onderhoudsplannen zal extra geïnvesteerd worden in realisatie van fietspaden, reconstructie Burg. Verkuijlstraat en rotonde Koorstraat, reconstructie Sint Cornelisstraat (fase I) en het verfraaien van entrees in diverse dorpen.

Thema Werk in uitvoering

Wat willen we bereiken?

De inrichting van onze leefomgeving is schoon, heel en veilig.

Wat gaan we daarvoor doen?

Baten en lasten nieuw beleid

  Krediet 2021 2021 2022 2023 2024
Boombeheer 132.000        
Tegengaan hittestress om te komen tot klimaatbestendige inrichting van de openbare ruimte 346.500        
Rehabilitatie openbare ruimte 630.000        
Reconstructie wegen 509.250        
Tractie 50.500        
Verkeersveiligheid 75.750        
Verstevigen wegbermen 101.000        
Vervangen speeltoestellen 50.500        
Openbare verlichting 78.750        
Maatregelen uit Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO), fietsstraat R. v. Rijnstraat 2.988.701        
Reconstructie Burgemeester Verkuijlstraat incl. Rotonde Koorstraat 2.173.520        
Gebiedsontwikkeling Bakelgeert e/o (o.a fietsstraat aansluiting op rotonde) 315.000        
Reconstructie Sint Cornelisstraat (in 2 fases) 375.000        
Entrees dorpen verfraaien (25 locaties) 157.500        
Werk in uitvoering   30.000 30.000 30.000 30.000
Totaal 7.983.971 30.000 30.000 30.000 30.000

Wat mag het kosten?

Exploitatie Rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
Programma 2 - Openbare Werken
Thema Werk in uitvoering 5.310.743 5.599.908 5.674.245 5.666.174 5.563.597 5.508.905
Baten
Programma 2 - Openbare Werken
Thema Werk in uitvoering 871.895 405.606 340.431 340.431 340.431 340.431

Beleidsindicatoren - Programma 2

Beleidsindicatoren - Programma 2

Indicator

Bron

Eenheid

Periode

Gemeente Boxmeer

Nederland

Gewenste beeldkwaliteit openbare ruimte

CROW

-

2011-Open

B

B

Recapitulatie Begroting 2021 - Programma 2

Recapitulatie Begroting 2021 - Programma 2

Exploitatie Rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
Programma 2 - Openbare Werken
Thema Werk in uitvoering 5.310.743 5.599.908 5.674.245 5.666.174 5.563.597 5.508.905
Baten
Programma 2 - Openbare Werken
Thema Werk in uitvoering 871.895 405.606 340.431 340.431 340.431 340.431