Meer
Publicatiedatum: 30-09-2019

Inhoud

Terug

Zorg voor stevige handhaving, dat werkt ook preventief

Zorg voor stevige handhaving, dat werkt ook preventief

Er wordt gewerkt conform uw vastgesteld VTH Beleidsplan en –uitvoeringsprogramma. Per handhavingszaak wordt bekeken welk handhavingsinstrumentarium wordt toegepast en, uiteraard indien wettelijk mogelijk, wordt gewerkt met korte termijnen. Daarbij worden overtreders eerst uitgenodigd voor een gesprek teneinde te voorkomen dat het komt tot een juridische handhavingszaak en de overtreding direct wordt beëindigd.

 

2019

2020

2021

2022

Uren

X

X

X

X

Geld

 

 

 

 

X = zit in reguliere formatie / reguliere begroting.