Meer
Publicatiedatum: 30-09-2019

Inhoud

Terug

Zorg voor goede verlichting

Zorg voor goede verlichting

Zie hiervoor het beleidsplan Openbare Verlichting. De ingezette strategie is om het totale areaal de komende jaren om te vormen naar LED. Schoolroutes moeten goed verlicht zijn. Bij projecten wordt de verlichting integraal meegenomen. In het buitengebied is het beleid erop gericht om terughoudend te zijn met verlichting. Slechts beperkt accentverlichting op kruisingen en T-splitsingen te plaatsen. Vanuit veiligheidsoverwegingen kan extra verlichting worden overwogen. Indien geen OV-kabel aanwezig is kan verlichting met zonnepanelen een optie zijn.

 

2019

2020

2021

2022

Uren

X

X

X

X

Geld

400.000

75.000

150.000

150.000

X = zit in reguliere formatie / reguliere begroting.