Meer
Publicatiedatum: 30-09-2019

Inhoud

Terug

Wijkconsulenten maken knelpunten zichtbaar

Wijkconsulenten maken knelpunten zichtbaar

Door de inzet van buurtverbinders conform de “ons thuus” systematiek is er een netwerk ontstaan zodat onze inwoners in hun kracht blijven of geholpen worden. Daarnaast is sinds 1 april 2019 ons zorgloket operationeel, waar alle vragen rondom zorg gesteld kunnen worden en van waaruit onze inwoners geholpen worden. Hiervoor is vanaf 2019 1 fte extra opgenomen.

 

2019

2020

2021

2022

Uren

X

X

X

X

Geld

X

X

X

X

X = zit in reguliere formatie / reguliere begroting.