Meer
Publicatiedatum: 30-09-2019

Inhoud

Terug

Wij willen de reservepositie stabiliseren en zo nodig versterken door in de begroting ruimte vrij te maken voor sparen en mogelijke rekeningoverschotten te reserveren.