Meer
Publicatiedatum: 30-09-2019

Inhoud

Terug

Wij gaan naar de inwoners toe en inventariseren waar de inwoners van wijken en dorpen behoefte aan hebben.

Wij gaan naar de inwoners toe en inventariseren waar de inwoners van wijken en dorpen behoefte aan hebben.

Het proces om te komen tot een Plan van Aanpak is klaar en de komende 2 jaren worden benut om in samenspraak met alle kernen te komen tot een inspiratiekaart per kern, zodat dit op 01-01-2022 doorgegeven kan worden aan de nieuwe gemeente. Het betreft een zeer intensief en interactief proces.

Ga naar "Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning"