Meer
Publicatiedatum: 30-09-2019

Inhoud

Terug

Veel voorkomende overtredingen (excessen) worden duidelijk zichtbaar gemaakt in rapportages, zodat er sneller op geacteerd kan worden

Veel voorkomende overtredingen (excessen) worden duidelijk zichtbaar gemaakt in rapportages, zodat er sneller op geacteerd kan worden

In de kadernota 2019 is geadviseerd om conform onze regionale partners onze toezichthouders en boa’s buiten te voorzien van de juiste digitale voorzieningen zodat het bovenstaande eenvoudig gerealiseerd kan worden. Dit is vanaf 2021 opgenomen in onze begroting.

 

2019

2020

2021

2022

Uren

X

X

X

X

Geld

 

 

€ 20.960

€ 13.880

X = zit in reguliere formatie / reguliere begroting.