Meer
Publicatiedatum: 30-09-2019

Inhoud

Terug

Stimuleren en faciliteiten van duurzaamheidsmaatregelen door inwoners en verenigingen

Stimuleren en faciliteiten van duurzaamheidsmaatregelen door inwoners en verenigingen

Hierbij kan het gaan om opwekken van zonne-energie, realiseren van groene daken, installeren van warmtepompen etc. Hiertoe zetten we in op:

  • Creëren van financieringsfaciliteiten voor inwoners en verenigingen, eventueel op wijkniveau
  • Faciliteiten van informatieoverdracht en –uitwisseling tussen bewoners/collectieven/bedrijven
  • Begeleidende communicatie

In september 2019 komen de geactualiseerde projecten van het duurzaamheidsplan 2019-2021 aan de orde in de raadscyclus.

 

2019

2020

2021

2022

Uren

X

X

X

X

Geld

102.875

203.225

149.525

82.525

X = zit in reguliere formatie / reguliere begroting.

Met ingang van 1 maart 2019 kunnen inwoners en verenigingen een duurzaamheidslening aanvragen, waarmee de gemeente duurzaamheidsmaatregelen stimuleert  voor huizen en verenigingsgebouwen. Zie project 6  Duurzaamheidsplan.

 

2019

2020

2021

2022

Uren

X

X

X

X

Geld

25.600

8.400

8.400

8.400

X = zit in reguliere formatie / reguliere begroting.