Meer
Publicatiedatum: 30-09-2019

Inhoud

Terug

Regionale woningmarktstrategie

Regionale woningmarktstrategie

In 2018 is de regionale woningmarktstrategie Land van Cuijk vastgesteld. In 2020 zullen de acties en opgaven nader uitgewerkt worden, waarbij ook het woonwensenonderzoek belangrijke input vormt. Speerpunt is en blijft het verduurzamen en levensloopbestendig maken van de woningvoorraad. Daarnaast wil de gemeente in alle kernen op basis van een concrete vraag woonmogelijkheden realiseren voor jongeren en ouderen, waarbij de woningbouw evenwichtig is gedifferentieerd naar soort.

Ga naar "Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling"