Meer
Publicatiedatum: 30-09-2019

Inhoud

Terug

Realisatie maatregelen in de openbare ruimte om invulling te geven aan de veranderde klimaatomstandigheden.

Realisatie maatregelen in de openbare ruimte om invulling te geven aan de veranderde klimaatomstandigheden.

Dit gekoppeld aan nieuw verbreed gemeentelijk rioleringsplan. Doel is om te komen tot een klimaatbestendige leefomgeving.

Wateroverlast juni 2016

Ga naar "Programma 2 - Openbare Werken"