Meer
Publicatiedatum: 30-09-2019

Inhoud

Terug

Ook binnen de gemeentelijke organisatie wordt de omslag gemaakt om meer vraaggericht te werken dan aanbodgericht

Ook binnen de gemeentelijke organisatie wordt de omslag gemaakt om meer vraaggericht te werken dan aanbodgericht

De gemeentelijke organisatie is voor het overgrote deel vraaggericht. Vragen van de burger worden voor zover mogelijk binnen wet- en regelgeving positief beantwoord. Wanneer het niet past in het wettelijk kader wordt met de inwoner meegedacht over hoe het dan wel gerealiseerd kan worden.