Meer
Publicatiedatum: 30-09-2019

Inhoud

Terug

Onwenselijke verkeerssituaties worden niet alleen door dorpsraden geïnventariseerd, maar ook door inwoners. Hiertoe wordt jaarlijks een oproep aan inwoners gedaan

Onwenselijke verkeerssituaties worden niet alleen door dorpsraden geïnventariseerd, maar ook door inwoners. Hiertoe wordt jaarlijks een oproep aan inwoners gedaan

Om aan deze wens van de Raad invulling te geven en inderdaad proactief te handelen en niet te wachten tot er ongevallen gebeuren, heeft het college de enquête verkeersveiligheid 2018-2019 uitgevoerd. Bij de inventarisatieronde voor het Werk in Uitvoering (WIU) is aan de wijk/ en dorpsraden extra gevraagd aandacht te hebben voor verkeersveiligheid en eventuele wensen en/of knelpunten aan te geven.