Meer
Publicatiedatum: 30-09-2019

Inhoud

Terug

Instemmen met de Grondnota en de daarin voorgestelde maatregelen tot stimulering van de verkoop van bouwgrond.