Meer
Publicatiedatum: 30-09-2019

Inhoud

Terug

In 2020 wordt het Wmo-beleid getoetst aan de uitgangspunten in het nieuw vastgestelde beleidskader "Transformeren en doorontwikkelen 2020-2023".