Meer
Publicatiedatum: 30-09-2019

Inhoud

Terug

In 2020 hebben we door ervaringen in pilots meer kennis van mogelijke combinaties van (arbeidsmatige) dagbesteding en re-integratie-trajecten gericht op (beschut) werk.