Meer
Publicatiedatum: 30-09-2019

Inhoud

Terug

In 2020 hebben we de overeenkomsten met zorgaanbieders voor HV getoetst aan de AMvB (reële kostprijs Wmo-diensten) en zo nodig hiervoor passende contractafspraken gemaakt.