Meer
Publicatiedatum: 30-09-2019

Inhoud

Terug

Ga met bewoners in gesprek over de benodigde prioriteiten voordat een roadmap wordt opgesteld

Ga met bewoners in gesprek over de benodigde prioriteiten voordat een roadmap wordt opgesteld

In het kader van een eventuele herindeling gaan wij alsdan onderzoeken of wij met de andere gemeenten samen op kunnen trekken, zodat dezelfde regels gehandhaafd worden met dezelfde prioriteit.