Meer
Publicatiedatum: 30-09-2019

Inhoud

Terug

Er wordt een wegwijzer gemaakt waarin de verschillende procedures voor burgerparticipatie helder worden weergegeven

Er wordt een wegwijzer gemaakt waarin de verschillende procedures voor burgerparticipatie helder worden weergegeven

Er is een burgerparticipatieladder en een inspraakverordening waarin de burgerparticipatie helder staat uitgelegd. Daarnaast is er een convenant dorps- en wijkraden welk in 2018 is geëvalueerd en akkoord is bevonden. Er wordt op gestuurd om conform vastgesteld beleid te werken en de inwoners op de juiste momenten te betrekken bij de plannen.

 

2019

2020

2021

2022

Uren

X

X

X

X

Geld

 

 

 

 

X = zit in reguliere formatie / reguliere begroting.