Meer
Publicatiedatum: 30-09-2019

Inhoud

Terug

Er wordt een roadmap handhaving opgesteld en besproken in de Raad, zodat de Raad vanuit een visie keuzes kan maken ten aanzien van handhaving. Hierbij is horeca in het buitengebied een expliciet aandachtspunt

Er wordt een roadmap handhaving opgesteld en besproken in de Raad, zodat de Raad vanuit een visie keuzes kan maken ten aanzien van handhaving. Hierbij is horeca in het buitengebied een expliciet aandachtspunt

In het kader van een eventuele herindeling gaan wij alsdan onderzoeken of wij met de andere gemeenten samen op kunnen trekken, zodat dezelfde regels gehandhaafd worden met dezelfde prioriteit.