Meer
Publicatiedatum: 30-09-2019

Inhoud

Terug

Er wordt bij inwoners gepeild op welke manier en waarover zij inspraak willen hebben in de gemeente

Er wordt bij inwoners gepeild op welke manier en waarover zij inspraak willen hebben in de gemeente

Er wordt op diverse momenten en diverse manieren pro-actief contact gezocht met de inwoners enerzijds vanuit het sociaal domein anderzijds via de digitale weg. Recentelijk zijn de inwoners nog bevraagd om hun input te geven omtrent de verkeersveiligheid.

 

2019

2020

2021

2022

Uren

X

X

X

X

Geld

 

 

 

 

X = zit in reguliere formatie / reguliere begroting.