Meer
Publicatiedatum: 30-09-2019

Inhoud

Terug

Er moet meer gebouwd worden, zowel op het gebied van huur als koop

Er moet meer gebouwd worden, zowel op het gebied van huur als koop

Er zijn prestatieafspraken gemaakt over de hoeveelheid huurwoningen in de kernen. Dit is door middel van een memo aan de Raad op 10 december 2018 kenbaar gemaakt. Nadrukkelijk is het de bedoeling om op basis van een concrete behoefte de woningvoorraad te beheren en daar waar dus woningen extra nodig zijn deze toe te voegen. In de prestatieafspraken met de corporaties wordt ieder jaar stilgestaan bij de ontwikkeling van de vraag in relatie tot het aanbod. Ook het woonwensenonderzoek dat de gemeente Boxmeer in februari/maart heeft uitgevoerd is een belangrijk instrument om te bekijken in hoeverre de woningvoorraad in de wijken en kernen op orde is. Daarnaast vinden  er gesprekken plaats met commerciële partijen die mogelijk invulling kunnen geven om te investeren in de huurmarkt; met name middenhuur. Komend jaar zullen de uitkomsten van het woonwensenonderzoek gedeeld worden met het jongerenforum. En zijn jongeren benaderd hun mening te geven. Het is belangrijk dat juist zij mede betrokken zijn, zij zijn immers de toekomst van onze gemeente. Hoe denken zij dat Boxmeer er uit moet gaan zien? Aan welke woonvormen hebben zij behoefte? Voor de ouderen onder ons is dit afgelopen jaar gebeurd, deze woonwensen zullen ook getoetst worden aan de uitkomsten van het woonwensenonderzoek.

 

2019

2020

2021

2022

Uren

X

X

X

X

Geld

 

 

 

 

X = zit in reguliere formatie / reguliere begroting.