Meer
Publicatiedatum: 30-09-2019

Inhoud

Terug

Er moet een evenwichtige vertegenwoordiging van de dorpen zijn. Dit kan onder andere door bijvoorbeeld het democratisch legitiem maken van dorpsraden

Er moet een evenwichtige vertegenwoordiging van de dorpen zijn. Dit kan onder andere door bijvoorbeeld het democratisch legitiem maken van dorpsraden

Samen met de wijk- en dorpsraden en in het kader van de kernendemocratie, wordt onderzocht of de dorps- en wijkraden een democratische legitimiteit kunnen krijgen. Met de inwoners wordt onderzocht of hier behoefte aan is, of dat de kernendemocratie op een andere manier vorm kan krijgen. Belangrijk punt is de evenwichtige vertegenwoordiging uit alle dorpen en kernen. Hierover ontvangt de raad voor het herindelingsbesluit een plan van aanpak van Seinstra Van de Laar (zie ook kernendemocratie).