Meer
Publicatiedatum: 30-09-2019

Inhoud

Terug

Deelname Ruimte in diverse projecten Land van Cuijk, Regio Noord-Oost Brabant, Agrifood Capital, Euregio en Interreg

Deelname Ruimte in diverse projecten Land van Cuijk, Regio Noord-Oost Brabant, Agrifood Capital, Euregio en Interreg

Boxmeer vind de samenwerking in regionale verbanden van belang. Wel is het belangrijk om de opgaven op het juiste schaalniveau uit te werken. Boxmeer wil de opgaven uit het rapport van professor Tordoir samen met de buurgemeenten nader uitwerken en kijken in hoeverre de functionele regio (daily urban system) andere accenten met zich meebrengt.

Ga naar "Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling"