Meer
Publicatiedatum: 30-09-2019

Inhoud

Terug

De gemeente probeert altijd met mensen mee te werken

De gemeente probeert altijd met mensen mee te werken

Burgerinitiatieven worden te allen tijde omarmd en waar mogelijk gefaciliteerd. Voorbeeld hiervan is zorgcoöperatie “De Haven” Oeffelt. De houding van onze mensen is: Ja, tenzij.. zoals gezegd wij willen een gastvrije gemeente zijn.

 

2019

2020

2021

2022

Uren

X

X

X

X

Geld

 

 

 

 

X = zit in reguliere formatie / reguliere begroting.