Meer
Publicatiedatum: 30-09-2019

Inhoud

Terug

De gemeente onderzoekt op welke manieren zij soepeler om kan gaan met procedures in bestemmingsplannen en hierbij buiten de kaders durft te denken

De gemeente onderzoekt op welke manieren zij soepeler om kan gaan met procedures in bestemmingsplannen en hierbij buiten de kaders durft te denken

De bestemmingsplannen in Boxmeer zijn over het algemeen flexibel en ‘makkelijk’ aan te passen bij een veranderende vraag. Als iets toch niet direct binnen de kaders past heeft de gemeente een quickscan-traject op basis waarvan wordt gekeken of een ontwikkeling in te passen is. Belangrijk bij flexibiliteit is dat er concreet wordt gekeken naar de haalbaarheid van plannen en dat er afspraken worden gemaakt met initiatiefnemers om ook daadwerkelijk te realiseren. Met het intrekkingsbeleid van planologische mogelijkheden en vergunningen is het mogelijk om strakker te sturen op de realisatie doordat we ontwikkelingen die niet van de grond komen plaatsmaken voor wel realistische initiatieven.

 

2019

2020

2021

2022

Uren

X

X

X

X

Geld

 

 

 

 

X = zit in reguliere formatie / reguliere begroting.