Meer
Publicatiedatum: 30-09-2019

Inhoud

Terug

De gemeente kijkt wat een evenwichtige verdeling van demografische opbouw is en houdt hierbij de realiteit voor ogen

De gemeente kijkt wat een evenwichtige verdeling van demografische opbouw is en houdt hierbij de realiteit voor ogen

Het college ondersteunt en stimuleert initiatieven om jongeren meer te betrekken en een goed woonklimaat te behouden. Voorbeelden hiervan zijn de te verwachten initiatieven vanuit de industriële kring om onderwijs en arbeidsmarkt goed op elkaar te laten aansluiten en het stagebureau Land van Cuijk, onderdeel van de innovatieve hotspot Land van Cuijk. Ook de starters- en blijvers lening moet het mensen mogelijk maken zich te vestigen dan wel te blijven in onze gemeente. De gemeente is in gesprek met jongeren om te onderzoeken wat voor hen belangrijk is zodat zij in onze gemeente willen blijven of zich er vestigen. De gemeente kent een flexibel beleid om tijdelijke zorgwoningen te kunnen realiseren. De gemeenschapsaccommodaties zijn grotendeels op orde, gewerkt wordt aan een optimale toegankelijkheid. Er zijn veelvuldig contacten met ons bloeiende verenigingsleven. Initiatieven vanuit verenigingen worden waar mogelijk gefaciliteerd, en waar dat niet mogelijk is wordt er samen met de verenigingen naar een oplossing gezocht.

 

2019

2020

2021

2022

Uren

X

X

X

X

Geld

 

 

 

 

X = zit in reguliere formatie.