Meer
Publicatiedatum: 30-09-2019

Inhoud

Terug

De gemeente geeft ruimte aan verschillende woonvormen. Hierbij moet gedacht worden aan Tiny Houses, hofjes, pre-mantelzorgwoningen, ouderproof wonen

De gemeente geeft ruimte aan verschillende woonvormen. Hierbij moet gedacht worden aan Tiny Houses, hofjes, pre-mantelzorgwoningen, ouderproof wonen

De gemeente Boxmeer staat open voor initiatieven van derden voor het bouwen van betaalbare (tijdelijke) woonvormen. Bij de beantwoording van de motie M21 ‘alternatieve woonvormen’ in mei is het college ingegaan op een aantal concrete initiatieven. In de basis bieden onze plannen mogelijkheden voor alternatieve woonvormen. Daarnaast willen we in de prestatieafspraken met corporaties voor 2020 inzetten om ook in de (kleine) kernen in te zetten op tijdelijke woonvormen als de demografische ontwikkelingen daarom vragen. 

 

2019

2020

2021

2022

Uren

X

X

X

X

Geld

 

 

 

 

X = zit in reguliere formatie / reguliere begroting.