Meer
Publicatiedatum: 30-09-2019

Inhoud

Terug

De gemeente deelt haar kennis en zorgt ervoor dat inwoners bij de gemeente terecht kunnen met initiatieven en dat zij ook initiatieven zullen initiëren

De gemeente deelt haar kennis en zorgt ervoor dat inwoners bij de gemeente terecht kunnen met initiatieven en dat zij ook initiatieven zullen initiëren

De wijk- en dorpsraden behartigen de belangen op het gebied van leefbaarheid van haar inwoners. De afspraken over de samenwerking met de gemeente zijn vastgelegd in een convenant. Daarnaast loopt in het kader van de aanstaande herindeling het proces om te komen tot kernendemocratie. Hier worden de inwoners en dorps- en wijkraden de komende jaren heel nadrukkelijk bij betrokken en ook de burgerinitiatieven maken hier deel van uit.

 

2019

2020

2021

2022

Uren

X

X

X

X

Geld

O

O

O

O

X = zit in reguliere formatie.

O=is onderdeel van het herindelingsbudget.