Meer
Publicatiedatum: 30-09-2019

Inhoud

Terug

De afspraken met de woningbouwvereniging moeten beter nageleefd worden en strenger gecontroleerd worden (ook door de Raad)

De afspraken met de woningbouwvereniging moeten beter nageleefd worden en strenger gecontroleerd worden (ook door de Raad)

De voortgang van de woonontwikkelingen wordt tweemaal per jaar aan de Raad gecommuniceerd, waarbij aansluiting is gezocht bij het regionale voor- en najaarsoverleg. Via de P&C-cyclus wordt u op de hoogte gesteld.

 

2019

2020

2021

2022

Uren

X

X

X

X

Geld

 

 

 

 

X = zit in reguliere formatie / reguliere begroting.