Meer
Publicatiedatum: 30-09-2019

Inhoud

Terug

Burgerparticipatie/wijk- en dorpsraden structureel inbedden in WIU-proces gekoppeld aan de P&C-cyclus.