Meer
Publicatiedatum: 30-09-2019

Inhoud

Terug

Bij verkeersplannen moet onderscheid gemaakt worden naar verschillende verkeersstromen: scholen/recreatie/fietsroutes

Bij verkeersplannen moet onderscheid gemaakt worden naar verschillende verkeersstromen: scholen/recreatie/fietsroutes

Recent is een enquête uitgevoerd onder het Burgerpanel-plus en onder de middelbare scholieren. De Raad is over de resultaten met een memo geïnformeerd (RIS 2019-M-459). Ook bij de uitwerking van de motie ´veilige fietsroutes´ is daar al verder invulling aan gegeven. Binnen het uitvoeringsplan Toerisme en Recreatie is de afgelopen periode veel geïnvesteerd in de recreatieve fietsroutes. De Raad is over de voortgang van het uitvoeringsplan middels memo Z/18/674944 - D/18/719154 / RIS 2018-M-392.