Meer
Publicatiedatum: 30-09-2019

Inhoud

Terug

Bij inzet van externen voor toezicht moet wel gewerkt worden vanuit de gemeentelijke visie

Bij inzet van externen voor toezicht moet wel gewerkt worden vanuit de gemeentelijke visie

In principe een open deur. Daar waar het college externe inzetten werken deze altijd vanuit de visie van de gemeente.