Meer
Publicatiedatum: 30-09-2019

Inhoud

Terug

Bij initiatieven van inwoners wordt ook de representativiteit ervan meegenomen

Bij initiatieven van inwoners wordt ook de representativiteit ervan meegenomen

Zoals reeds elders aangegeven worden (burger)initiatieven omarmd en daar waar mogelijk gefaciliteerd. Uiteraard wordt de representativiteit daarin meegenomen. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat er op grond van de herindeling de komende 2 jaar hard gewerkt wordt om met alle inwoners, kernen en dorps- en wijkraden te komen tot een vorm van kernendemocratie die past bij de samenleving. In oktober 2019 wordt bij het herindelingsadvies ook een procesplan inzake kernendemocratie vastgesteld.

 

2019

2020

2021

2022

Uren

X

X

X

X

Geld

 

 

 

 

X = zit in reguliere formatie / reguliere begroting.