Meer
Publicatiedatum: 30-09-2019

Inhoud

Terug

Bij het uitvoeren van eenvoudige maatregelen worden inwoners betrokken

Bij het uitvoeren van eenvoudige maatregelen worden inwoners betrokken

Het college is van mening dat dit nu al gebeurt. Vaak ontstaan er een soort van ´keukentafel gesprekken´ met aanwonenden, wijk- en dorpsraden en/of andere belanghebbenden. Dit gebeurt dus al structureel en zit in het regulier werken opgesloten.

 

2019

2020

2021

2022

Uren

X

X

X

X

Geld

120.000

 

 

 

X = zit in reguliere formatie / reguliere begroting.