Meer
Publicatiedatum: 30-09-2019

Inhoud

Terug

Bevorderen dat mensen die (tijdelijk) geen reguliere arbeid kunnen verrichten, re-integreren door middel van andere vormen van maatschappelijke deelname.