Meer
Publicatiedatum: 30-09-2019

Inhoud

Terug

Algemeen erkende knelpunten worden zo snel mogelijk opgepakt, ook zonder dat er ongevallen hebben plaatsgevonden. Hiertoe wordt een knelpuntenlijst opgesteld

Algemeen erkende knelpunten worden zo snel mogelijk opgepakt, ook zonder dat er ongevallen hebben plaatsgevonden. Hiertoe wordt een knelpuntenlijst opgesteld

Algemeen erkende knelpunten worden zo snel mogelijk opgepakt, ook zonder dat er ongevallen hebben plaatsgevonden. Hiertoe wordt een knelpuntenlijst opgesteld. Landelijk loopt het proces Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 dat inzet op een meer risico gestuurde aanpak. We volgen de landelijke ontwikkelingen rondom het SPV en liften mee met het Brabantse verkeersveiligheidsplan en zullen ons gemeentelijk beleid daarop afstemmen. De portefeuillehouder verkeer  is vanuit de regionale samenwerking verkeersveiligheidsambassadeur.