Meer
Publicatiedatum: 30-09-2019

Inhoud

Terug

Aan elk hoofdstuk van de begroting wordt een paragraaf duurzaamheid toegevoegd

Aan elk hoofdstuk van de begroting wordt een paragraaf duurzaamheid toegevoegd

Inmiddels is gerealiseerd dat in de raadsvoorstellen en begrotingshoofdstukken waar dat relevant is, een duurzaamheidsparagraaf is opgenomen.