Programma 4 - Financiën

Programma 4 - Financiën

Portefeuillehouder: M.W.G. Verstraaten

Thema Planning en Control

Wat willen we bereiken?

Een degelijk financieel beleid gericht op een reëel sluitende begroting en meerjarenperspectief.

Wat gaan we daarvoor doen?

Baten en lasten nieuw beleid

  Krediet 2020 2020 2021 2022 2023
Flexibele schil   250.000 250.000 250.000 250.000
Totaal   250.000 250.000 250.000 250.000

Wat mag het kosten?

Exploitatie Rekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten 3.791.390 2.254.030 2.001.231 2.034.542 2.345.587 2.701.514
Baten 43.726.474 46.331.878 44.382.724 44.124.461 44.143.282 44.528.622

Thema WOZ/Belastingen

Wat mag het kosten?

Exploitatie Rekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten 447.558 563.713 365.069 365.069 365.069 365.069
Baten 6.144.360 6.297.788 6.463.229 6.494.539 6.526.005 6.557.629

Beleidskaders / richtlijnen - Programma 4

Beleidskaders / richtlijnen - Programma 4

Verordeningen / beleid

Wettelijke grondslag

Beleidsindicatoren - Programma 4

Beleidsindicatoren - Programma 4

Indicator

Bron

Eenheid

Periode

Gemeente Boxmeer

Nederland

Woonlasten eenpersoonshuishoudens

COELO

2019

621

669

Woonlasten meerpersoonshuishoudens

COELO

2019

717

740

WOZ Waarde woningen

CBS

2018

€ 239.000

€ 230.000

 

Recapitulatie Begroting 2020 - Programma 4

Recapitulatie Begroting 2020 - Programma 4

Exploitatie Rekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
Thema Planning en Control 3.791.390 2.254.030 2.001.231 2.034.542 2.345.587 2.701.514
Thema WOZ en Belastingen 447.558 563.713 365.069 365.069 365.069 365.069
Totaal Lasten 4.238.948 2.817.743 2.366.300 2.399.611 2.710.656 3.066.584
Baten
Thema Planning en Control 43.726.474 46.331.878 44.382.724 44.124.461 44.143.282 44.528.622
Thema WOZ en Belastingen 6.144.360 6.297.788 6.463.229 6.494.539 6.526.005 6.557.629
Totaal Baten 49.870.835 52.629.666 50.845.953 50.619.000 50.669.287 51.086.251