Programma 2 - Openbare Werken

Programma 2 - Openbare Werken

Portefeuillehouder: M.W.G. Verstraaten

Thema Werk in uitvoering

Wat willen we bereiken?

De inrichting van onze leefomgeving is schoon, heel en veilig.

Wat gaan we daarvoor doen?

Baten en lasten nieuw beleid

  Krediet 2020 2020 2021 2022 2023
Boombeheer 110.000        
Fietspad Stationsweg Boxmeer 88.000        
Fietsvoorzieningen en verlichting Maasstraat 120.000        
Onderhoud Civieltechnische kunstwerken 25.250        
Openbare Verlichting 78.750        
Reconstructie Urlingsestraat Oeffelt 275.000        
Reconstructie wegen 509.250        
Tractie 51.000        
Verkeersveiligheid 50.500        
Verstevigen wegbermen 101.000        
Vervangen speeltoestellen 50.500        
Totaal 1.459.250        

Wat mag het kosten?

Exploitatie Rekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten 5.311.184 5.347.482 5.196.635 5.217.019 5.210.444 5.109.363
Baten 507.339 555.275 338.486 338.486 338.486 338.486

Beleidsindicatoren - Programma 2

Beleidsindicatoren - Programma 2

Indicator

 

Bron

Eenheid

Periode

Gemeente Boxmeer

Nederland

Gewenste beeldkwaliteit openbare ruimte

CROW

-

2011-Open

B

B

Recapitulatie Begroting 2020 - Programma 2

Recapitulatie Begroting 2020 - Programma 2

Exploitatie Rekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
Thema Werk in uitvoering 5.311.184 5.347.482 5.196.635 5.217.019 5.210.444 5.109.363
Baten
Thema Werk in uitvoering 507.339 555.275 338.486 338.486 338.486 338.486