Programma 1 - Veiligheid

Programma 1 - Veiligheid

Portefeuillehouder: K.W.T. van Soest

Thema Openbare orde, Veiligheid en Ondermijning

Wat mag het kosten?

Exploitatie Rekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten 258.791 183.829 182.705 182.679 182.654 180.052
Baten 560 0 0 0 0 0

Thema Brandweer en crisisbestrijding

Wat mag het kosten?

Exploitatie Rekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten 1.688.966 1.721.555 1.803.672 1.841.768 1.900.946 1.900.946
Baten 136.539 0 0 0 0 0

Verbonden partijen - Programma 1

Veiligheidsregio Brabant-Noord

Doel:

De Veiligheidsregio behartigt het belang van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde, waar mogelijk integrale, uitvoering van de hulpverlening in het werkgebied alsmede de voorbereiding daarop.

Realisatie doel:

Op grond van de gewijzigde Wet Veiligheidsregio’s moeten alle onder verantwoordelijkheid van gemeentebesturen vallende brandweerorganisaties per 1 januari 2014 regionaal zijn georganiseerd. Zoals bekend is dat in Brabant-Noord per 1 januari 2011 reeds gerealiseerd. Met behulp van het MVSO traject is de missie, visie, strategie en organisatie-inrichting herijkt.

Beleidsmatige ontwikkelingen:

  • Gemeenschappelijk Meld Centrum (GMC). De nieuwe gezamenlijke  meldkamer is in mei 2019 geopend. Eindhoven en ’s-Hertogenbosch zijn nu samengegaan en  gehuisvest in de bestaande locatie in ’s-Hertogenbosch die daarvoor aangepast en uitgebreid werd.
  • Streefdatum start Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) is gesteld op 2020.
  • Brandweer Brabant-Noord. Ten aanzien van de overige huisvesting (kantoren, werkplekken en opleidingslocaties) is in 2016 een visie vastgesteld. Uitgangspunt is een hoofdlocatie in Den Bosch en daarnaast een steunpunt in het oosten van de regio.
  • Verminderen kwetsbaarheden bedrijfsprocessen. In de loop van 2017 zullen voorstellen hiertoe worden ontwikkeld die in 2018 zullen worden geëffectueerd.

Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

Beleidsindicatoren - Programma 1

Beleidsindicatoren - Programma 1

Indicator

Bron

Eenheid

Periode

Gemeente Boxmeer

Nederland

Verwijzingen Halt

HALT

Per 1.000 inwoners

2018

13,8

131

Winkeldiefstallen

CBS

Per 1.000 inwoners

2018

0,9

2,2

Geweldsmisdrijven

CBS

Per 10..000 inwoners

2018

29,4

48,4

Diefstal uit woningen

CBS

Per 1.000 inwoners

2018

2,9

2,5

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

CBS

Per 1.000 inwoners

2017

3,5

4,8

Recapitulatie Begroting 2020 - Programma 1

Recapitulatie Begroting 2020 - Programma 1

Exploitatie Rekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
Thema Brandweer en crisisbestrijding 1.688.966 1.721.555 1.803.672 1.841.768 1.900.946 1.900.946
Thema Openbare orde Veiligh. en Onderm. 258.791 183.829 182.705 182.679 182.654 180.052
Totaal Lasten 1.947.756 1.905.384 1.986.377 2.024.448 2.083.599 2.080.998
Baten
Thema Brandweer en crisisbestrijding 136.539 0 0 0 0 0
Thema Openbare orde Veiligh. en Onderm. 560 0 0 0 0 0
Totaal Baten 137.099 0 0 0 0 0