Meer
Publicatiedatum: 05-02-2020

Inhoud

Terug

Voorkomen van voortijdig schoolverlaten

Voorkomen van voortijdig schoolverlaten

Omschrijving (toelichting)

en bevorderen dat jongeren die niet in staat zijn om een startkwalificatie te halen een duurzame werkplek, passende dagbesteding of een traject volgen naar werk of zorg.