Meer
Publicatiedatum: 05-02-2020

Inhoud

Terug

Opstellen nieuw Verkeersveiligheidsplan en uitvoering geven aan verkeersveiligheidsmaatregelen.

Opstellen nieuw Verkeersveiligheidsplan en uitvoering geven aan verkeersveiligheidsmaatregelen.

Omschrijving (toelichting)

Daarbij extra aandacht voor de kwetsbare weggebruikers fietsers en voetgangers. Ook de schoolroutes en –omgevingen krijgen specifiek aandacht. In de raad van 26 september 2019 is besloten om het Schilderspad af te sluiten bij de spoorwegovergang. De werksessie over de omlegging is geweest op 31 oktober 2019.