Meer
Publicatiedatum: 05-02-2020

Inhoud

Terug

Instemmen met de Grondnota en de daarin voorgestelde maatregelen tot stimulering van de verkoop van bouwgrond.

Instemmen met de Grondnota en de daarin voorgestelde maatregelen tot stimulering van de verkoop van bouwgrond.

Omschrijving (toelichting)