Meer
Publicatiedatum: 05-02-2020

Inhoud

Terug

In samenspraak met de samenleving, de dorps- en wijkraden zullen er stappen gezet worden naar innovatieve vormen van kernendemocratie.

In samenspraak met de samenleving, de dorps- en wijkraden zullen er stappen gezet worden naar innovatieve vormen van kernendemocratie.

Omschrijving (toelichting)

Het proces om te komen tot een Plan van Aanpak is klaar en de komende 2 jaren worden benut om in samenspraak met alle kernen te komen tot een inspiratiekaart per kern, zodat dit op 01-01-2022 doorgegeven kan worden aan de nieuwe gemeente. Het betreft een zeer intensief en interactief proces.Toelichting

--
Kwaliteit