Meer
Publicatiedatum: 07-08-2018

Inhoud

Programma onderdelen

Programma 4 - Financiën

Programma 4 - Financiën

Portefeuillehouder: M.W.G. Verstraaten

Thema Planning en Control

Wat willen we bereiken?

Wat mag het kosten?

Exploitatie Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten 4.343.633 3.709.815 2.318.664 2.368.988 2.574.604 2.837.727
Baten 42.721.048 47.354.994 42.265.906 42.560.369 42.750.780 43.010.917

Wat mag het kosten (gedetailleerd)?

Exploitatie Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten
411010 Salarissen 33.098 31.854 35.640 35.640 35.640 35.640
411050 Loon Investeringen 0 0 -50.000 -200.000 -200.000 -200.000
435110 Inhuur personeel 0 -214.746 250.000 250.000 250.000 250.000
438000 Diversen 0 1.443.687 1.531.670 1.885.886 2.200.015 2.505.877
438399 Goederen en diensten: overig 97.617 70.640 75.891 81.531 0 0
451010 Rente 2.299.870 2.368.163 1.844.089 1.558.826 1.404.892 1.189.426
471010 Mutatie reserves 4.552.272 2.737.395 733.169 685.272 650.507 672.854
473010 Afschrijvingen 4.563.550 4.737.411 4.732.010 4.383.241 4.204.514 3.999.459
474020 Kapitaallasten -7.202.773 -7.464.589 -6.833.806 -6.311.407 -5.970.963 -5.615.529
Totaal Lasten 4.343.633 3.709.815 2.318.664 2.368.988 2.574.604 2.837.727
Baten
838000 Diversen 0 31.493 127.718 131.250 131.250 131.250
838020 Diensten: vergoeding in kosten 18.850 17.349 17.349 17.349 17.349 17.349
838999 Overige goederen en diensten 47.921 0 0 0 0 0
843105 Algemene uitkering 39.153.697 40.240.729 41.009.592 41.306.471 41.677.679 41.949.572
851010 Rente 139.843 964.784 90.058 86.001 81.863 77.638
852220 Dividend 150.996 185.403 162.594 162.594 75.000 75.000
871010 Mutatie reserves 3.209.740 5.915.236 858.595 856.704 767.640 760.109
Totaal Baten 42.721.048 47.354.994 42.265.906 42.560.369 42.750.780 43.010.917

Thema WOZ/Belastingen

Wat willen we bereiken?

De lokale belastingdruk blijft in lijn met het inflatiepercentage.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten 453.492 426.130 365.406 365.406 365.406 365.406
Baten 6.136.986 6.151.006 6.305.938 6.336.917 6.368.051 6.399.341

Wat mag het kosten (gedetailleerd)?

Exploitatie Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten
411010 Salarissen 191.527 191.016 199.192 199.192 199.192 199.192
438302 Abonnementen contributies 7.603 7.580 7.580 7.580 7.580 7.580
438398 Uitbestede werkzaamheden: overige 193.928 149.420 79.420 79.420 79.420 79.420
438399 Goederen en diensten: overig 60.435 78.114 79.214 79.214 79.214 79.214
Totaal Lasten 453.492 426.130 365.406 365.406 365.406 365.406
Baten
822100 OZB gez.: eig.heff. 3.399.584 3.415.529 3.521.234 3.538.840 3.556.534 3.574.317
822105 OZB Bedr.gebr.heff. 1.079.537 1.059.269 1.097.429 1.102.916 1.108.431 1.113.973
822110 OZB Bedr.eig.heff. 1.557.216 1.563.200 1.577.121 1.585.007 1.592.932 1.600.897
822115 Baatbelastingen 10.008 10.008 10.154 10.154 10.154 10.154
822130 Reclamebelasting 77.864 78.000 75.000 75.000 75.000 75.000
838020 Diensten: vergoeding in kosten 12.777 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Totaal Baten 6.136.986 6.151.006 6.305.938 6.336.917 6.368.051 6.399.341

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

Indicator

Bron

Eenheid

Periode

Gemeente Boxmeer

Nederland

Woonlasten eenpersoonshuishoudens

COELO

2018

587

649

Woonlasten meerpersoonshuishoudens

COELO

2018

682

721

WOZ Waarde woningen

CBS

2017

€ 240.000

€ 216.000