Programma 4 - Financiën

Programma 4 - Financiën

Portefeuillehouder: M.W.G. Verstraaten

Thema Planning en Control

Wat willen we bereiken?

Een degelijk financieel beleid gericht op een reëel sluitende begroting en meerjarenperspectief.

Zo gaan we dat doen

Thema WOZ/Belastingen

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

Indicator

Bron

Eenheid

Periode

Gemeente Boxmeer

Nederland

Woonlasten eenpersoonshuishoudens

COELO

2018

587

649

Woonlasten meerpersoonshuishoudens

COELO

2018

682

721

WOZ Waarde woningen

CBS

2017

€ 240.000

€ 216.000