Meer
Publicatiedatum: 05-02-2020

Inhoud

Programma 4 - Financiën

Inhoud

Programma 4 - Financiën

Portefeuillehouder: M.W.G. Verstraaten

Thema WOZ/Belastingen

Wat willen we bereiken?

De lokale belastingdruk blijft in lijn met het inflatiepercentage.

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

Indicator

Bron

Eenheid

Periode

Gemeente Boxmeer

Nederland

Woonlasten eenpersoonshuishoudens

COELO

2018

587

649

Woonlasten meerpersoonshuishoudens

COELO

2018

682

721

WOZ Waarde woningen

CBS

2017

€ 240.000

€ 216.000