Programma 2 - Openbare Werken

Programma 2 - Openbare Werken

Portefeuillehouder: M.W.G. Verstraaten

Thema Werk in uitvoering

Wat willen we bereiken?

De inrichting van onze leefomgeving is schoon, heel en veilig.

Zo gaan we dat doen

Baten en lasten nieuw beleid

  Krediet 2019 2019 2020 2021 2022
Reconstructie wegen                615.000          36.900          36.900          36.900          36.900
Revitalisering Openbare Ruimte vanuit WIU               420.000            9.000            9.000            9.000            9.000
Herinrichting zuidelijk deel Steenstraat               250.000            9.900            9.900            9.900            9.900
Verkeersveiligheidsplan en milieumodel               100.000            2.880            2.880            2.880            2.880
Beleidsplan Openbare Verlichting                  85.000            5.100            5.100            5.100            5.100
Tractie Gemeentewerken               150.000          21.750          21.750          21.750          21.750
Uitvoering bomenplan               116.000            6.960            6.960            6.960            6.960
Verstevigen bermen               100.000            6.000            6.000            6.000            6.000
Levensduur verlengend onderhoud civieltechnische kunstwerken                 25.000            1.500            1.500            1.500            1.500
Fietsvoorzieningen en Verlichting Molenweg               120.000            5.860            5.860            5.860            5.860
Speelvoorzieningen                 30.000            3.600            3.600            3.600            3.600
Rood met groenprojecten               100.000                   -                   -                   -                   -
Uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei               131.000            7.860            7.860            7.860            7.860
Totaal          2.242.000      117.310      117.310      117.310      117.310

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

Indicator

 

Bron

Eenheid

Periode

Gemeente Boxmeer

Nederland

Gewenste beeldkwaliteit openbare ruimte

CROW

-

2011-Open

B

B