Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie

Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie

Portefeuillehouders: B.A.M. de Bruin - van Vught en M.W.G. Verstraaten

Thema Duurzaamheid en Milieu

Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020

Exploitatie Mutatie(s) 2e berap 2020-2020 Mutatie(s) 2e berap 2020-2021 Mutatie(s) 2e berap 2020-2022 Mutatie(s) 2e berap 2020-2023 Mutatie(s) 2e berap 2020-2024
Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatad.
Thema Duurzaamheid en Milieu -4.489 0 0 0 0

Thema Klimaat en Riolering

Wat willen we bereiken?

Klimaatbestendig

Wat gaan we daarvoor doen?

Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020

Exploitatie Mutatie(s) 2e berap 2020-2020 Mutatie(s) 2e berap 2020-2021 Mutatie(s) 2e berap 2020-2022 Mutatie(s) 2e berap 2020-2023 Mutatie(s) 2e berap 2020-2024
Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatad.
Thema Klimaat en Riolering -4.372 0 0 0 0

Thema Afval en Circulaire economie

Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020

Reinigingsheffingen

De heffing reinigingsheffing is hoger vanwege een hoger aantal aansluitingen dan geraamd. Deze post is budgettair neutraal in verband met verrekening met de kosten. Een eventueel overschot wordt gestort in de voorziening.

Exploitatie Mutatie(s) 2e berap 2020-2020 Mutatie(s) 2e berap 2020-2021 Mutatie(s) 2e berap 2020-2022 Mutatie(s) 2e berap 2020-2023 Mutatie(s) 2e berap 2020-2024
Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatad.
Thema Afval en Circulaire economie 0 0 0 0 0

Kredieten - Programma 7

Stand van zaken kredieten Programma 7

Lopende kredieten

Kredieten rioleringsplan (VGRP)

Krediet Begroot tm 2020 Werkelijk tm 2020 Restant tm 2020
Lasten
I010207584000000 GRP Uitvoeringsprogr.IVS2015-720758400 675.000 463.896 211.104
I010207586000000 *Riolering Irenestraat IVS2015 25.000 0 25.000
I010207594000000 Rioleringsplan IVS2019 - 720759400 2.095.000 1.427.694 667.306
I010207596000000 Herinrichting Hoogkoorplein - 720759600 4.470.000 1.082.437 3.387.563
I010207598000000 Rioleringsplan IVS 2020 - 720759800 1.139.280 496.811 642.469
I010207602000000 Rioleringsplan IVS 2020 klim. DeWeijer 3.958.650 110.338 3.848.312
I010207604000000 Wateroverlast Uitleg-Elzenstraat Boxmeer 675.000 188.158 486.842
Totaal 13.037.930 3.769.335 9.268.595

Kredieten klimaat

Krediet Begroot tm 2020 Werkelijk tm 2020 Restant tm 2020
Lasten
I010209028000000 Klimaatadapt. omg. De Weijer IVS 2020 467.500 59.673 407.827

Kredieten duurzaamheid

Krediet Begroot tm 2020 Werkelijk tm 2020 Restant tm 2020
Lasten
I010208704000000 Duurzaamheidslening particulieren 950.000 375.147 574.853
I010208706000000 Stimuleringslening verenigingen 350.000 109.043 240.957
Totaal 1.300.000 484.190 815.810

Recapitulatie 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 7

Recapitulatie 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 7

Exploitatie Begroting 2020 voor 2e berap Mutatie(s) 2e berap 2020-2020 Begroting 2020 na 2e berap Mutatie(s) 2e berap 2020-2021 Mutatie(s) 2e berap 2020-2022 Mutatie(s) 2e berap 2020-2023 Mutatie(s) 2e berap 2020-2024
Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatad.
Thema Afval en Circulaire economie -704.873 0 -704.873 0 0 0 0
Thema Duurzaamheid en Milieu 702.189 -4.489 697.700 0 0 0 0
Thema Klimaat en Riolering -1.036.909 -4.372 -1.041.281 0 0 0 0
Totaal Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatad. -1.039.593 -8.861 -1.048.454 0 0 0 0